Lokala sponsorer

Nynäshamn

Södermanland (Stockholms län)

Då Nynäshamn 1946 blev stad var två tredjedelar av befolkningen sysselsatta inom industrin, framförallt vid oljeraffinaderiet A. Johnson & Co. Den industriella prägeln och ortens historia som viktig hamnstad manifesteras i det vapen som togs fram samma år som stadsbildandet.

Vi medverkar till en bättre trafiksäkerhet i barnens närmiljö genom att sprida information om barns utsatthet i trafiken bland medarbetare och kunder. Vi bidrar även till att din skola får trafikkalenderns material utan kostnad.