Lokala sponsorer

Nybro

Småland (Kalmar län)

Statsmannen Axel Oxenstierna (1583-1654) var greve till Södermöre härad som numera utgörs av Nybro och omgivande kommuner. Armborsten i Nybro stadsvapen, som togs fram i samband med att orten blev stad 1932, sägs komma från Södermöres sigill. Men även Smålands vapen, liksom grevens eget innehåller ett armborst. Bron i vapnets nedre del speglar ortnamnets efterled.

Vi medverkar till en bättre trafiksäkerhet i barnens närmiljö genom att sprida information om barns utsatthet i trafiken bland medarbetare och kunder. Vi bidrar även till att din skola får trafikkalenderns material utan kostnad.