Lokala sponsorer

Nacka

Södermanland (Stockholms län)

Nacka kommunvapen antogs i samband med att orten skulle upphöjas till stad 1949. Förslagen togs fram genom en tävling, och många innehöll just symboler för kvarnindustrin som historiskt kännetecknat denna bygd.

Vi medverkar till en bättre trafiksäkerhet i barnens närmiljö genom att sprida information om barns utsatthet i trafiken bland medarbetare och kunder. Vi bidrar även till att din skola får trafikkalenderns material utan kostnad.