Lokala sponsorer

Luleå

Norrbotten (Norrbottens län)

Luleå gamla sockenkyrka var helgad åt S:t Per, och sockensigillet innehöll redan på 1500-talet himmelrikets nycklar som är apostelns attribut. I stadens äldsta privilegiebrev från 1621 nämns två nycklar som stadens märke: ”den ene upåth och den andre nedhföre wände”. Senare har de kommit att placeras korslagda.

Vi medverkar till en bättre trafiksäkerhet i barnens närmiljö genom att sprida information om barns utsatthet i trafiken bland medarbetare och kunder. Vi bidrar även till att din skola får trafikkalenderns material utan kostnad.