Lokala sponsorer

Lidingö

Uppland (Stockholms län)

Troligen bygger ortnamnet Lidingö på ett gammalt ord för vass, nämligen ”ludd”. Bl a på grundval av missuppfattningen att ortnamnet hade med ”ledung” (forntida sjökrigsorganisation) att göra bestämdes 1928 att dess vapen skulle prydas av ett vikingaskepp. Men motivet har ändå historisk koppling till orten, som ligger vid den farled som vikingar bör ha använt på sin väg ut ur Mälaren.

Vi medverkar till en bättre trafiksäkerhet i barnens närmiljö genom att sprida information om barns utsatthet i trafiken bland medarbetare och kunder. Vi bidrar även till att din skola får trafikkalenderns material utan kostnad.