Lokala sponsorer

Laxå

Närke (Örebro län)

Laxå har fått sitt namn från Laxån, känd för Bruken Lassåna med anor från 1600-talet, vilket järnmärket i Laxå kommunvapen vill erinra om. Orten genomkorsas av Västra stambanan som avgrenas i linjen Laxå–Karlstad. Kommunvapnets kors syftar alltså på orten som järnvägsknut. Handen som gör en edsavläggelse är hämtad från Grimstens härads sigill från 1600-talet.

Vi medverkar till en bättre trafiksäkerhet i barnens närmiljö genom att sprida information om barns utsatthet i trafiken bland medarbetare och kunder. Vi bidrar även till att din skola får trafikkalenderns material utan kostnad.