Lokala sponsorer

Kungsör

Västmanland (Västmanlands län)

Kungsör har som ortnamnet antyder en kunglig historia som börjar med att Gustav Vasa 1538 där inrättade en kungsgård. Sedan dess har många svenska kungligheter (särskilt Karl XI) haft Kungsör som rekreationsort. Enligt upphovsmanen Berthold Orrvik är kommunvapnet en tolkning av ortnamnet som ”konungarnas vadställe”.