Lokala sponsorer

Kungsör

Västmanland (Västmanlands län)

Kungsör har som ortnamnet antyder en kunglig historia som börjar med att Gustav Vasa 1538 där inrättade en kungsgård. Sedan dess har många svenska kungligheter (särskilt Karl XI) haft Kungsör som rekreationsort. Enligt upphovsmanen Berthold Orrvik är kommunvapnet en tolkning av ortnamnet som ”konungarnas vadställe”.

Vi medverkar till en bättre trafiksäkerhet i barnens närmiljö genom att sprida information om barns utsatthet i trafiken bland medarbetare och kunder. Vi bidrar även till att din skola får trafikkalenderns material utan kostnad.