Lokala sponsorer

Kungälv

Bohuslän (Västra Götalands län)

Kungälvs kommunvapen, vars borg antas syfta på Bohus fästning, har slående likheter med Bohusläns landskapsvapen. Det vore naturligt att tro att den förra tagit efter den senare. Men Kungälv var stad redan på medeltiden och vapnet går tillbaka på ett bevarat sigill från den tiden. Bohusläns vapen antogs först 1660, helt enkelt genom att man lade beslag på den gamla stadens sigill.

Vi medverkar till en bättre trafiksäkerhet i barnens närmiljö genom att sprida information om barns utsatthet i trafiken bland medarbetare och kunder. Vi bidrar även till att din skola får trafikkalenderns material utan kostnad.