Lokala sponsorer

Kumla

Närke (Örebro län)

Tätorten Kumla har växt upp kring den järnvägsstation som uppfördes i Kumla socken på 1860-talet. Från 1900-talets början ökade folkmängden kraftigt på grund av att den traditionella skomakerinäringen industrialiserades. Vapnet togs fram i samband med att Kumla blev stad 1942. Verktygen föreställer skomakarhammare och berget syftar på gravfältet Kumla högar som tros ha gett orten sitt namn.

Vi medverkar till en bättre trafiksäkerhet i barnens närmiljö genom att sprida information om barns utsatthet i trafiken bland medarbetare och kunder. Vi bidrar även till att din skola får trafikkalenderns material utan kostnad.