Lokala sponsorer

Kalmar

Småland (Kalmar län)

Liksom många andra medeltida orter (i Sverige t ex Jönköping) har Kalmar i alla tider haft en borg som huvudmotiv på sina sigill. Faktum är att Kalmar har Nordens äldsta kända stadssigill, från 1250. Borgen i Kalmar kommunvapen är hämtad från detta sigill. Stjärnorna som möjligen syftar på sjöfart och navigation, är hämtade från ett senare sigill.

Vi medverkar till en bättre trafiksäkerhet i barnens närmiljö genom att sprida information om barns utsatthet i trafiken bland medarbetare och kunder. Vi bidrar även till att din skola får trafikkalenderns material utan kostnad.