Lokala sponsorer

Jokkmokk

Lappland (Norrbottens län)

Jokkmokks kommunvapen antogs 1953 och fastställdes 1968. Blixtarna syftar på den elkraft som genereras ur Lilla Luleälven, vars hela lopp rinner inom kommunens gränser. Nyckeln (symbol för Luleå) syftar på att Jokkmokk socken en gång ingick i Luleå. De nedre objekten är samiska trumhammare som erinrar om ortens betydelse som politisk och kulturell centralort för Sveriges samer.