Lokala sponsorer

Järfälla

Uppland (Stockholms län)

Järfälla kommunvapen antogs 1955 och baseras på Sollentuna härads sigill, tidigast känt från 1560-talet (Järfälla kommun är en del av det gamla Sollentuna härad). Motivet är ett tillbakaseende gudslamm och kan möjligen härstamma från katolsk tid.

Vi medverkar till en bättre trafiksäkerhet i barnens närmiljö genom att sprida information om barns utsatthet i trafiken bland medarbetare och kunder. Vi bidrar även till att din skola får trafikkalenderns material utan kostnad.