Lokala sponsorer

Hörby

Skåne (Skåne län)

Frosta härad är ett område i mellersta Skåne, söder och öster om Ringsjön, vars tingsplats var belägen i Hörby. Därav svärdet och vågskålen i Hörby kommunvapen från 1949. Andreaskorset i nedre fältet påminner om det för ortens utveckling betydelsefulla läget där viktiga vägar korsar varandra.

Vi medverkar till en bättre trafiksäkerhet i barnens närmiljö genom att sprida information om barns utsatthet i trafiken bland medarbetare och kunder. Vi bidrar även till att din skola får trafikkalenderns material utan kostnad.