Lokala sponsorer

Höör

Skåne (Skåne län)

Ortnamnet Höör kan härledas till harg, d v s offerplats. Detta är anledningen till eldarna i kommunvapnets övre fält. Kvarnstenen ska erinra om den verksamhet som förr karaktäriserade trakten. Vapnet togs fram till ortens 10-årsjubileum som köping 1949.