Lokala sponsorer

Helsingborg

Skåne (Skåne län)

”Kärnan” kallas det medeltida vakttorn som idag är ett av Helsingborgs sevärdheter. Huruvida det är detta vakttorn som pryder kommunens vapen får vara osagt, men motivet går tillbaka på sigill från början av 1300-talet.

Vi medverkar till en bättre trafiksäkerhet i barnens närmiljö genom att sprida information om barns utsatthet i trafiken bland medarbetare och kunder. Vi bidrar även till att din skola får trafikkalenderns material utan kostnad.