Lokala sponsorer

Haninge

Södermanland (Stockholms län)

Ortnamnet Haninge går tillbaka på skogsområdet Hanveden, vars namn betyder ungefär ”tuppskogen”. I dessa skogar kan man tänka sig att spelande tjädertuppar åtminstone förr var en vanlig syn. Detta har man i nuvarande, liksom tidigare kommunvapen tagit fasta på, tillsammans med ankaret som symboliserar Hårsfjärdens flottbas.

Vi medverkar till en bättre trafiksäkerhet i barnens närmiljö genom att sprida information om barns utsatthet i trafiken bland medarbetare och kunder. Vi bidrar även till att din skola får trafikkalenderns material utan kostnad.