Lokala sponsorer

Gotland

Gotland (Gotlands län)

I över 700 år har väduren, eller lammbaggen, tjänat som samlande symbol för Gotlands bönder. Redan på 1300-talet finns väduren med i form av ett gudslamm i Visbys sigill, då tillsammans med ett liljeträd som symboliserar Jungfru Maria.

Vi medverkar till en bättre trafiksäkerhet i barnens närmiljö genom att sprida information om barns utsatthet i trafiken bland medarbetare och kunder. Vi bidrar även till att din skola får trafikkalenderns material utan kostnad.