Lokala sponsorer

Gävle

Gästrikland (Gävleborgs län)

Sedan 1500-talet hade Gävle på eget bevåg använt ett G på sin vapensköld. När man på 1940-talet behövde ett mer officiellt vapen godtogs inte motivet av riksheraldikern, varpå man försökte med en G-format stiliserad fisk. Efter flera turer antogs dock nuvarande motiv.

Vi medverkar till en bättre trafiksäkerhet i barnens närmiljö genom att sprida information om barns utsatthet i trafiken bland medarbetare och kunder. Vi bidrar även till att din skola får trafikkalenderns material utan kostnad.