Lokala sponsorer

Finspång

Östergötland (Östergötlands län)

Båda beståndsdelarna i Finspångs kommunvapen har med järn att göra. Den övre delen pryds helt enkelt av symbolen för järn. Den undre delen är hämtad från vapnet tillhörande ätten de Geer. Louis de Geer, som var en föregångsman inom svensk järnhanteringen förvärvade Finspångs gods år 1641.

Vi medverkar till en bättre trafiksäkerhet i barnens närmiljö genom att sprida information om barns utsatthet i trafiken bland medarbetare och kunder. Vi bidrar även till att din skola får trafikkalenderns material utan kostnad.