Lokala sponsorer

Fagersta

Västmanland (Västmanlands län)

I Fagersta kommunvapen finns symboler för järnvägen och Fagersta bruk, två ting av stor betydelse för orten. Det bevingade hjulet är symbolen för järnvägen. Nedre delen av vapnet är i själva verket Fagersta bruks vapen, framtaget 1941.

Vi medverkar till en bättre trafiksäkerhet i barnens närmiljö genom att sprida information om barns utsatthet i trafiken bland medarbetare och kunder. Vi bidrar även till att din skola får trafikkalenderns material utan kostnad.