Lokala sponsorer

Enköping

Uppland (Uppsala län)

Enköpings kommunvapen fastställdes 1928, men motivet med de fyra liljorna finns med i stadens sigill redan på 1320-talet. Stadens kyrka kallas Vårfrukyrkan, vilket syftar på jungfru Maria. Liljan är en av helgonets symboler.

Vi medverkar till en bättre trafiksäkerhet i barnens närmiljö genom att sprida information om barns utsatthet i trafiken bland medarbetare och kunder. Vi bidrar även till att din skola får trafikkalenderns material utan kostnad.