Lokala sponsorer

Borås

Västergötland (Västra Götalands län)

Det vore naturligt att tro att de två ullsaxarna på Borås kommunvapen symboliserar traktens textilindustri. Men ursprungligen syftade motivet snarare på en annan näring, nämligen knallehandeln och dess försäljning av hemslöjd. I stadens privilegiebrev från 1622 beskrivs vapnet på följande sätt: ”twå ulle Saxser, den ene medh udden nedh åt, och den andre medh udden upwände...”

Vi medverkar till en bättre trafiksäkerhet i barnens närmiljö genom att sprida information om barns utsatthet i trafiken bland medarbetare och kunder. Vi bidrar även till att din skola får trafikkalenderns material utan kostnad.