Lokala sponsorer

Bjuv

Skåne (Skåne län)

Inom heraldiken står ofta facklan för upplysning och undervisning. I Bjuvs kommunvapen syns facklan i ett svart gruvschakt och symboliserar därmed även stenkolsbrytningen som var ortens basnäring från 1860-talet och hundra år framåt.

Vi medverkar till en bättre trafiksäkerhet i barnens närmiljö genom att sprida information om barns utsatthet i trafiken bland medarbetare och kunder. Vi bidrar även till att din skola får trafikkalenderns material utan kostnad.