Lokala sponsorer

Bjuv

Skåne (Skåne län)

Inom heraldiken står ofta facklan för upplysning och undervisning. I Bjuvs kommunvapen syns facklan i ett svart gruvschakt och symboliserar därmed även stenkolsbrytningen som var ortens basnäring från 1860-talet och hundra år framåt.