Lokala sponsorer

Ängelholm

Skåne (Skåne län)

Bilden i Ängelholms vapen som fastställdes 1934 är i stort sett densamma som på stadens äldsta sigill från 1693. Keruben står naturligtvis för ortnamnet, även om dess förled förmodligen inte har med änglar att göra, utan troligen går tillbaka på ordet ”aengil” som betyder ”förträngning” med syfte på terrängen vid Rönne å. Fiskarna symboliserar laxfisket i Rönne å, medan kronans symbolik aldrig kunnat utredas.

Vi medverkar till en bättre trafiksäkerhet i barnens närmiljö genom att sprida information om barns utsatthet i trafiken bland medarbetare och kunder. Vi bidrar även till att din skola får trafikkalenderns material utan kostnad.