Lokala sponsorer

Åmål

Dalsland (Västra Götalands län)

Motivet i Åmåls vapen finns presenterat i stadens bevarade privilegiebrev från 1643. Bilden är dock tecknad i naturalistisk stil och har ”heraldiserats” i många varianter fram till det nuvarande vapnets fastställdes 1938. Fisken har ansetts vara en lax.

Vi medverkar till en bättre trafiksäkerhet i barnens närmiljö genom att sprida information om barns utsatthet i trafiken bland medarbetare och kunder. Vi bidrar även till att din skola får trafikkalenderns material utan kostnad.