Lokala sponsorer

Älvsbyn

Norrbotten (Norrbottens län)

I Olaus Magnus karta över Norden från 1539 (Carta Marina) antyds att det finns en guldfyndighet i området kring Älvsbyn. Fyndigheten har aldrig bekräftats, men har ändå gett inspiration till Älvsbyns vapen i form av en sol som symbol för guld. Treberget och vågskuran symboliserar bergen och Piteälven.

Vi medverkar till en bättre trafiksäkerhet i barnens närmiljö genom att sprida information om barns utsatthet i trafiken bland medarbetare och kunder. Vi bidrar även till att din skola får trafikkalenderns material utan kostnad.