Nyheter

Barnens bussresa

Låt oss presentera vår senaste satsning i arbetet med att göra skolvägar säkrare och tryggare för alla barn. I samarbete med Västtrafik och några av deras samarbetspartners har vi producerat en animerad kortfilm som bygger på barns tankar och upplevelser kring bussresan till och från skolan.

Barns säkerhet och trygghet är ett prioriterat område för många aktörer inom kollektivtrafiken och filmen kommer bland annat att visas i samband med utbildningen av bussförare. Barn behöver känna sig trygga under bussresan och här har bussföraren en viktig uppgift att fylla. En sjyst och omtänksam bussförare uppskattas av både barn och vuxna, och självklart gäller också det omvända.

Kortfilmen (två och en halv minut) kan man se här ->