Serier

I Trafikkalenderns januariaktivitet 2022 har eleverna fått i uppgift att skapa en serie som är tänkt att handla om en trafiksituation vid pulkabacken. Här bjuder vi på några av alla fantastiska bidrag. Stort tack till alla er som deltagit!

Serienamn
Skapad av
Skola
Kommun