Serier

I Trafikkalenderns novemberaktivitet 2020 har eleverna fått i uppgift att skapa en serie som är tänkt att handla om en trafiksituation vid järnvägen. Här bjuder vi på några av alla fantastiska bidrag. Stort tack till alla er som deltagit!

Serienamn
Skapad av
Skola
Kommun


Här nedan finns serier från Trafikkalenderns majaktivitet 2020.

Serienamn
Skapad av
Skola
Kommun