Lokala sponsorer

Sundbyberg

Uppland (Stockholms län)

Sundbybergs kommunvapen fastställdes 1928, året efter orten blev stad, och innehåller symboler för stadens då största industrier, den mekaniska och den elektriska. Blixtknippet som i modern tid brukar symbolisera elkraft kallas med en heraldisk term för ”åska”, och är ursprungligen ”blixtslungaren” Zeus attribut.

Vi medverkar till en bättre trafiksäkerhet i barnens närmiljö genom att sprida information om barns utsatthet i trafiken bland medarbetare och kunder. Vi bidrar även till att din skola får trafikkalenderns material utan kostnad.