Lokala sponsorer

Sollefteå

Ångermanland (Västernorrlands län)

Sollefteå var en viktig handelsplats redan under medeltiden. En viktig handelsvara i äldre tider var skogshöns, och kanske är det därför som pastoratets gamla sigill har en fågel som motiv. I det nuvarande kommunvapnet, fastställt 1921, har fågeln tolkats som en orrtupp.

Vi medverkar till en bättre trafiksäkerhet i barnens närmiljö genom att sprida information om barns utsatthet i trafiken bland medarbetare och kunder. Vi bidrar även till att din skola får trafikkalenderns material utan kostnad.