Lokala sponsorer

Södertälje

Södermanland (Stockholms län)

Södertälje - eller Tälje som staden hette fram tills Norrtäljes tillkomst - har genom tiderna haft både St Olof och senare jungfru Maria som skyddshelgon, om man ska tro bilderna på dess tidigaste sigill. Från och med 1628 används dock en tredje sigilltyp med initialerna SR, vilket har tolkats som St Ragnhild. Ragnhild av Tälje lär ha levt på 1100-talet och varit gift med kung Inge den yngre. Hon ska enligt sägnen ha företagit pilgrimsresor och grundat Tälje kyrka där hon även blivit begravd. Det nuvarande vapnet är en förenklad bild av det vapen som föreslagits av riksheraldikern och fastställts 1935.

Vi medverkar till en bättre trafiksäkerhet i barnens närmiljö genom att sprida information om barns utsatthet i trafiken bland medarbetare och kunder. Vi bidrar även till att din skola får trafikkalenderns material utan kostnad.