Lokala sponsorer

Simrishamn

Skåne (Skåne län)

Simrishamn var stad redan under medeltiden. Dess framväxt kan knytas till Hansan och det skånska sillfiskets uppsving under högmedeltiden. I sigillet från 1500-talet, som det nuvarande kommunvapnet baseras på, finns också en båt och en fisk. Fiske och sjöfart präglar alltjämt stadens moderna näringsliv.

Vi medverkar till en bättre trafiksäkerhet i barnens närmiljö genom att sprida information om barns utsatthet i trafiken bland medarbetare och kunder. Vi bidrar även till att din skola får trafikkalenderns material utan kostnad.