Lokala sponsorer

Piteå

Norrbotten (Norrbottens län)

I syfte att knyta allmoge- och samehandel i Pite lappmark till en plats gav Gustav II Adolf 1621 Piteå stadsrättigheter. Kungen själv föreskrev att den nya stadens märke skulle vara ett renhuvud, som i sin tur hämtades från vapnet för Västerbotten. Landskapet Norrbotten som kommunen idag tillhör fanns inte vid denna tid.

Vi medverkar till en bättre trafiksäkerhet i barnens närmiljö genom att sprida information om barns utsatthet i trafiken bland medarbetare och kunder. Vi bidrar även till att din skola får trafikkalenderns material utan kostnad.