Lokala sponsorer

Ljungby

Småland (Kronobergs län)

Ljungby fick sitt vapen stadfäst 1937, d v s året efter att man fått stadsrättigheter. Vapnet talar om ortens verksamhet inom hantverk (hammare), såväl som handel (kaducén). En Bjälke föreställande Lagan avdelar fälten.

Vi medverkar till en bättre trafiksäkerhet i barnens närmiljö genom att sprida information om barns utsatthet i trafiken bland medarbetare och kunder. Vi bidrar även till att din skola får trafikkalenderns material utan kostnad.