Lokala sponsorer

Lindesberg

Västmanland (Örebro län)

Lindesbergs kommunvapen från 1975 uttrycker på heraldiskt språk bokstavligen ortens namn. Dess förlaga, en originalbild i stadens första privilegiebrev från 1645, finns bevarad. Motivet är en lind på ett så kallat treberg, vilket kort och gott betyder berg inom heraldiken.

Vi medverkar till en bättre trafiksäkerhet i barnens närmiljö genom att sprida information om barns utsatthet i trafiken bland medarbetare och kunder. Vi bidrar även till att din skola får trafikkalenderns material utan kostnad.