Lokala sponsorer

Lindesberg

Västmanland (Örebro län)

Lindesbergs kommunvapen från 1975 uttrycker på heraldiskt språk bokstavligen ortens namn. Dess förlaga, en originalbild i stadens första privilegiebrev från 1645, finns bevarad. Motivet är en lind på ett så kallat treberg, vilket kort och gott betyder berg inom heraldiken.