Lokala sponsorer

Lerum

Västergötland (Västra Götalands län)

1969 slogs kommunerna Lerum, Skallsjö och Stora Lundby samman till Lerums kommun. Eklöven på kommunvapnet från 1982 syftar på dessa tre enheter. Oxhuvudet kommer från Vättle härads sigill från 1563, och syftar på den för trakten betydelsefulla boskapshandeln.

Vi medverkar till en bättre trafiksäkerhet i barnens närmiljö genom att sprida information om barns utsatthet i trafiken bland medarbetare och kunder. Vi bidrar även till att din skola får trafikkalenderns material utan kostnad.