Lokala sponsorer

Landskrona

Skåne (Skåne län)

Landskronas vapen bygger på ett stadssigill från 1660-talet. Vid denna tid hade staden efter Roskildefreden blivit svensk, och bl a på grund av dess goda hamnförhållanden fanns storslagna planer att göra den till huvudort i Skåne. Kronan i det första vapenfältet är stadens tidigaste kännetecken. Lejonet står både för försvar (svärdet) och fred (palmkvisten). Skeppet och ymnighetshornet skulle bringa staden rikedom.

Vi medverkar till en bättre trafiksäkerhet i barnens närmiljö genom att sprida information om barns utsatthet i trafiken bland medarbetare och kunder. Vi bidrar även till att din skola får trafikkalenderns material utan kostnad.