Lokala sponsorer

Köping

Västmanland (Västmanlands län)

Köpings kommunvapen är utformat efter stadens äldsta kända sigill från 1378. Olika teorier förklarar dess bakgrund. Det kan ha med bygdens tidiga kristnande genom anglikanska munkar att göra, då man finner likadana kors på de brittiska öarna. En annan förklaring är kulten kring St Olof, som i denna trakt var levande under förprotestantisk tid.

Vi medverkar till en bättre trafiksäkerhet i barnens närmiljö genom att sprida information om barns utsatthet i trafiken bland medarbetare och kunder. Vi bidrar även till att din skola får trafikkalenderns material utan kostnad.