Lokala sponsorer

Karlskrona

Blekinge (Blekinge län)

Karlskrona grundades 1680 som huvudbas för den svenska flottan. Grundläggaren Carl XI:s monogram pryder alltsedan dess stadens vapen, tillsammans med ett krönt ankare.

Vi medverkar till en bättre trafiksäkerhet i barnens närmiljö genom att sprida information om barns utsatthet i trafiken bland medarbetare och kunder. Vi bidrar även till att din skola får trafikkalenderns material utan kostnad.