Lokala sponsorer

Karlskoga

Värmland, Närke (Örerbro län)

Karlskogas utveckling är knuten till järnbruk sedan 1600-talet, liksom dess kanske viktigaste industri inom försvarsmateriel. Sålunda pryds kommunvapnet både av symbolen för järn samt för orten typiska industriprodukter.