Lokala sponsorer

Hällefors

Västmanland (Örebro län)

Omkring 1940 gjordes en utredning av historiska symboler kring Hällefors i syfte att skapa ett vapen. Resultatet blev ett motiv med utgångspunkt från Hällefors bergslags äldre sigill med ett brinnande berg. Symboler för ortens två viktiga metaller, nämligen silver (månskäran) och järn flankerar berget.

Vi medverkar till en bättre trafiksäkerhet i barnens närmiljö genom att sprida information om barns utsatthet i trafiken bland medarbetare och kunder. Vi bidrar även till att din skola får trafikkalenderns material utan kostnad.