Lokala sponsorer

Botkyrka

Södermanland (Stockholms län)

Den helige Botvid (död 1120) var en sörmländsk missionär som dödades med en yxa av en träl som han friköpt. Legenden om honom innehåller bl a en mirakulös fiskfångst, samt underverk vid hans första grav i Säby. Hans kvarlevor lär år 1129 ha förts till nuvarande Botkyrka. Botvid, som är Södermanlands skyddshelgon har gett namn åt Botkyrka och pryder kommunens vapen.

Vi medverkar till en bättre trafiksäkerhet i barnens närmiljö genom att sprida information om barns utsatthet i trafiken bland medarbetare och kunder. Vi bidrar även till att din skola får trafikkalenderns material utan kostnad.