Lokala sponsorer

Älvkarleby

Uppland (Uppsala län)

Dalälvens mynning i Älvkarleby är välkänt för sitt goda laxfiske, och tycks så ha varit sedan urminnes tid. Vapnet som fastställdes för Älvkarleby landskommun 1939, utgår med sitt laxmotiv och vågskurorna symboliserande Dalälven, från ett sockenssigill från 1612.

Vi medverkar till en bättre trafiksäkerhet i barnens närmiljö genom att sprida information om barns utsatthet i trafiken bland medarbetare och kunder. Vi bidrar även till att din skola får trafikkalenderns material utan kostnad.