Eget innehåll

Huset, 4c, Kymlingeskolan

Problemet

röda huset tar upp mycket utrymme där vi kan få mer skolområdesplats

Förslag på lösning

Flytta huset någon annan stans