Eget innehåll

EN SÄKRARE SKOLVÄG, 1a, Haganässkolan

Problemet

Vi saknar ett övergångsställe vid vår skola och några skyltar som berättar att det finns många barn här. Många bilar som kör här och vår skolväg är inte säker.

Förslag på lösning

Vid vår skola finns inget övergångsställe. Det tycker vi inte är bra. Här kör många bilar och många barn går till och hem från skolan här. Vi tycker att det behövs ett övergångsställe med både skylt , herr Gårman eller på Fru Gårman. Vi tycker också att det ska målas vita streck på marken. Vi tror att med ett övergångsställe så kör bilarna saktare upp till vår skola. Idag finns det ett fartgupp men vi tycker att det ska vara ett övergångsställe också.
När vi var ute på vår trafikpromenad såg vi också att det inte fanns någon gul och rödskylt som berättar och visar att det finns många barn här nära en skola. Om det finns skyltar med barn på så tänker alla som kör bil snabbare på att barn kan komma gående eller springa här.
Med dessa två saker tror vi att vår skolväg blir mycket säkrare.

index.php?gf download=2020%2F12%2F.img 2810

Skolväg mot skolan

index.php?gf download=2020%2F12%2F.img 2812

index.php?gf download=2020%2F12%2F.img 2813

index.php?gf download=2020%2F12%2F.img e2814

index.php?gf download=2020%2F12%2F.img e2811