Eget innehåll

Farlig övergång för gående och cyklister!, Klass 1B, Vittra Lambohov

Problemet

Vi tycker att bilarna kör för fort. De borde sakta ner lite.
Vi tycker att det är farligt att gå över där eftersom att det inte finns något övergångsställe. Då ska det också finnas en skylt för övergångsställe.
Det kommer snabbt cyklister som inte ser sig för.

Förslag på lösning

Bilar kör för fort: Kan lösas med farthinder. Det kan också sättas dit en hastighetsskylt.
Inte säkert: Vi vill gärna ha ett övergångsställe, alternativt trafikljus. Det kan vara en skylt som varnar för att mycket barn går över.

index.php?gf download=2020%2F10%2F.thumbnail img 1354

index.php?gf download=2020%2F10%2F.thumbnail img 1353

index.php?gf download=2020%2F10%2F.thumbnail img 1352

index.php?gf download=2020%2F10%2F.thumbnail img 1351

index.php?gf download=2020%2F10%2F.thumbnail img 1349

index.php?gf download=2020%2F10%2F.thumbnail img 1348

index.php?gf download=2020%2F10%2F.thumbnail img 1293