Nyheter

Låt eleverna starta vårterminen med att skapa en egen serie

På trafikkalenderns hemsida finns sex tecknade serierutor som saknar text. Serien är tänkt att handla om en trafiksituation vid pulkabacken. Eleverna bestämmer själva vad som ska stå i textrutorna. Vi på Trafikkalendern gillar lyckliga slut, så bilderna bäddar för att så ska bli fallet. Mer information om januariaktiviteten finns på webben. Läs mer…