Nyheter

Elever ritade och skrev om varför det är bra att åka kollektivt

Många människor åker kollektivt till och från skolan eller jobbet, och det vore bra för både miljön och trafiksäkerheten om ännu fler gjorde det. I Trafikkalenderns mars-aktivitet fick eleverna i ord och bild beskriva fördelarna med att färdas tillsammans med andra. Många bilder handlade om att det blir mindre avgaser, mindre köer och färre trafikolyckor om fler väljer att åka kollektivt. En del tyckte också att det var en bra start på dagen att få hänga med kompisar på väg till skolan.