Årets längsta skoldag

Kapitel 8

Berättelse på svenska

Joppe plingar och bussen bromsar in. I parken har gräsmattorna blivit gröna. De kliver av bussen och börjar gå längs gång- och cykelvägen mot Joppes morfars hus. Lila, vita och gula krokusar blommar överallt. Här och där hoppar björktrastar runt och plockar mask. Det känns för varmt att ha jacka och mössa. På långt håll ser de att Joppes morfar pysslar med något på sin garageuppfart. När de kommer närmare ser de en massa verktyg och tre cyklar.

Joppe nästan studsar fram före de andra. ”Bara han inte glömmer att han har semlor i påsen!” säger Tuva till Salim.

”Hej morfar, vad håller du på med idag?” undrar Joppe. ”Jag hade lite delar till olika cyklar, och nu mekar jag ihop tre stycken. Jag tänkte att nu när våren har kommit så är det hög tid att göra iordning en cykel till er var, ni som alltid hänger ihop”. ”Tack morfar, vad snällt”, säger Joppe ”men alla vi tre har redan cyklar”. ”Jag vet”, säger morfar, ”men om någon cykel går sönder, vad gör ni då?”. ”Då brukar vi lämna in den till Joppes morfars mekarverkstad”, skrattar Salim. ”Just precis!” säger morfar. ”Och vad ska ni cykla på medan er vanliga cykel är på lagning?”. ”Aha…” säger alla tre samtidigt. ”Då kan väl vi hjälpa dig att göra klart dem?”, föreslår Joppe. ”Gärna!” säger morfar.

I Joppes morfars garage finns hur mycket prylar som helst. Mest cykelgrejor förstås, för Joppes morfar älskar cyklar! Det ser rörigt ut men i hyllorna ligger cykeldelarna sorterade i olika lådor. Handbromsar, växelförare, kullager, dynamor, reflexer… Här finns allt! Men vad behövs egentligen för att en cykel ska vara korrekt utrustad? Salim kollar i sin telefon. ”Jag har för mig att man kan ladda ned ett cykelbesiktningsprotokoll på Trafikkalenderns hemsida… Här: Måste finnas enligt lag… Måste finnas vid cykling i mörker… Bra att ha på cykeln.” De följer protokollet och hjälper morfar att montera det sista på cyklarna.

”Vet du, vi har semlor med oss till dig”, säger Joppe. ”Säljer de fortfarande semlor på Hörnan?” Säger morfar förvånat. Eftersom barnen har hjälpt till så tycker morfar att de ska gå in och fika på semlorna. ”Skulle du inte ha fikabröd till ett besök?” undrar Joppe. ”Men jag har ju besök nu, av er!” svarar morfar. Efter fikat frågar Joppe om de får ta med sig cyklarna hem, och det får de. ”Men ni får inte cykla på dem!” förmanar morfar. ”Just det!” säger Tuva. ”Vi har ju inga hjälmar!”

”Tack för fikat morfar!” säger Joppe och lägger handen på dörrhandtaget. ”Vad tror ni det är för årstid nu” frågar han finurligt. ”Snart sommarlov!” Skojar Salim. Morfar bara skakar på huvudet.

 

<<- Föregående kapitel   Nästa kapitel ->>

Story in English

Joppe presses the button and the bus slows down and stops. In the park,
the grass has turned into a lush Green colour. They disembark and start
walking along the pavement and cycle path towards Joppe’s grandpa’s
house. Purple, white and yellow crocuses are blossoming everywhere. In
some places, fieldfares jump about trying to catch worms. It feels as it is to
warm for coats and hats. From a distance they see Joppe’s grandpa doing
something on his driveway. As they approach, they see lots of tools and
three bikes. Joppe almost bounds ahead of the others. “I hope he doesn’t
forget that he has Shrove buns in that bag!” says Tuva to Salim.

“Hi grandpa, what are you up to today?” Joppe asks. “I had some parts for
different bikes, so now I’m putting together three of them. I thought, that
now that spring is here, it is about time I put together a bike for each of
you. You guys are always together, isn’t that so?”. “Thanks grandpa, that’s
kind of you”, says Joppe “but we have bikes already”. “I know”, says
grandpa, ”but what if one of your bikes breaks, what will you do then?”.

“Then we will hand it in to Joppe’s grandpa’s workshop”, Salim laughs.
“That’s right!” says grandpa. “And what will you ride while your bike is
being fixed?”. “Ahh…” all three say in unison. “Well, can we help you put
them together then?”, Joppe suggests. “Absolutely!” says grandpa.

Joppe’s grandpa’s garage is full of stuff. Mostly bicycle parts of course,
because Joppe’s grandpa loves bikes! It looks messy, but the shelves
contain bicycle parts organised in different boxes. Hand brakes, gearshift
guides, ball bearings, reflexes, etc… all kinds of things! But what should a
bike really have in order to be properly equipped? Salim checks his phone.

“I think you can download information about how to properly equip your
bike (cykelbesiktningsprotokoll) from Trafikkalendern.se… Here: Must be
equipped by law… must be equipped when cycling in the dark… Good
things to have.” They follow the template and help grandpa mount the final
parts onto the bikes. “You know, we brought Shrove buns for you”, says
Joppe. “Are they still selling Shrove buns at the Corner Café?” Grandpa
says in surprise. Since the children helped out, grandpa suggests that they
go inside and have some cordial and Shrove buns.

“Weren’t you going to keep the buns for your visitors?” Joppe asks. “But I
have visitors now, you!” says grandpa. Afterwards Joppe asks if they can
bring the bikes home with them, and grandpa says they can. “But you
mustn’t ride them!” grandpa urges. “That’s right!” says Tuva. “Because we
don’t have any bicycle helmets!” “Thanks grandpa!” says Joppe and puts
his hand on the door handle. ”What season do you think it is now?” he
asks with a wry smile. “Soon it’ll be the summer holidays!” Salim jokes.
Grandpa just shakes his head.

<<- Last chapter   Next chapter ->>