Eget innehåll

1, Hällsviksskolan, Göteborg

Vår aktiva vecka fortsätter med mycket rörelse både inne och ute.

index.php?gf download=2024%2F04%2Faktiva veckan dag 2

Stafettskrivning utomhus.

index.php?gf download=2024%2F04%2Faktiva veckan dag 3

Hinderbana och rörelsepauser i klassrummet.